Archivo Diocesano Historico de Vitoria
SIGA-AKIS - SISTEMA INET DE GESTIÓN DE ARCHIVOS | ARTXIBOEN KUDETARAKO INET SISTEMA
DENOMINACIÓN DE LOCALIDADES
Para realizar una búsqueda en la tabla pulse Ctrl+F
Volver
Denominación Antigua
Denominación Actual
Abechuco Abetxuko
Abecia Abezia
Abornícano Abornikano
Aguíñiga Agiñaga
Alaiza Alaitza
Alegría Alegría-Dulantzi
Alecha Aletxa
Amézaga de Zuya Ametzaga
Andagoya Andagoia
Apérregui Aperregi
Apodaca Apodaka
Aprícano Aprikano
Araya Araia
Aréjola Árexola
Arlucea Arluzea
Arrízala Arrizala
Arróyabe Arroiabe
Arceniaga Artziniega
Ascarza de Álava Ascarza
Ascarza de Treviño Ascarza
Audícana Audikana
Azcoaga Azkoaga
Barambio Baranbio
Belunza Beluntza
Beotegui Beotegi
Berrícano Berrikano
Berroci Berrozi
Vitoriano Bitoriano
Délica Delika
Domaiquia Domaikia
Eguileor Egileor
Eguino Egino
Elguea Elgea
Echávarri-Viña Etxabarri-Ibiña
Echávarri-Cuartango Etxabarri-Kuartango
Echávarri-Urtupiña Etxabarri-Urtupiña
Echagüen de Aramayona Etxaguen
Echagüen de Cigoitia Etxaguen
Echegoyen Etxegoien
Esquivel Eskibel
Ezquerecocha Ezkerekotxa
Ganzaga Gantzaga
Gardélegui Gardelegi
Gaceo Gazeo
Gojain Goiain
Gujuli Goiuri
Gomecha Gometxa
Hueto Abajo Hueto Abajo-Oto Barren
Ibarra de Aramayona Ibarra
Ilárduya Ilarduia
Catadiano Katadiano
Cripán Kripan
La Hoz Lahoz
Langarica Langarika
Larrimbe Larrinbe
Larrazcueta Larrazketa
Lecámaña Lekamaña
Luyando Luiando
Luco Luko
Luzcando Luzkando
Menagaray Menagarai
Mendarózqueta Mendarozketa
Mendeica Mendeika
Mendivil Mendibil
Menoyo Menoio
Mezquía Mezkia
Oyardo Oiardo
Ocariz Okariz
Oquendo Okondo
Olávezar Olabezar
Ondátegui Ondategi
Opacua Opakua
Peñacerrada Peñacerrada-Urizaharra
Saracho Saratxo
Trocóniz Trokoniz
Chinchetru Txintxetru
Ullívarri los Olleros Ullíbarri de los Olleros
Ullívarri-Arana Ullibarri.Arana
Ullívarri- Arrázua Ullibarri-Arrazua
Ullívarri- Gamboa Ullibarri.Gamboa
Ullívarri-Jaúregui Ullibarri-Jauregi
Ullívarri-Viña Ullíbarri-Viña
Uncella Untzilla
Uríbarri de Aramayona Uribarri
Ullívarri-Cuartango Uribarri-Kuartango
Uzquiano Uzkiano
Cerio Zerio
Cestafe Zestafe
Ciriano Ziriano
Zaítegui Zaitegi
Zuazo de Cuartago Zuhatzu-Kuartango
Volver